SAYI IX/1994

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Necmi Ülker, XVIII. Yüzyılda Mısır ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Mısır Seferi, s. 1-30.
*Ahmet Özgiray, Türk-Fransız Siyasi İlişkileri (1930-1938), s. 31-44.
*Mesut Çapa, Trabzon’da Türkiye Millet Meclisleri Seçimi ve Vali Hamit Bey, s. 45-67.
*Samira Kortantamer, Memlûk Tarihçiliğinde Bir Üslup Unsuru el’Acâib ve’l Garâib, s. 69-87.
*M. Akif Erdoğru, Karaman Vilâyeti Zaviyeleri, s. 89-158.
*Süleyman Özkan, Karaman İli Arkeoloji Araştırmalarına Toplu Bir Bakış, s. 159-172.
*S. R. Sonyel, Lozan Konferansı’ndan Önce, Konferans Günlerinde ve Konferansı İzleyen Dönemde İzmir’deki Durum, s. 173-181.
*Turan Akkoyun, Aydın Kuvâ-yı Millîyesi’nin Tasfiye Edilmesi, s. 183-214.
*Turan Gökçe, Anadolu Vilâyetine Dair 919 (1513) Tarihli Bir Kadı Defteri, s. 215-259.
*Abdurrahman Siler, XIX. Yüzyılda Trabzon’un Kaza ve Nahiyelerinin Ekonomik Durumu (1869-1905), s. 261-277.
*Ufuk Gülsoy, 1856 Haleb ve Nablus Olayları, s. 279-288.
*Süleyman Özbek, El-Melikü’z Zahir Rükn’üd-din Baybars Zamanı Memlûk Devletinin Dinî Siyaseti, s. 289-307.
*Sadiye Tutsak, Uşak Kazasında Mülkî Taksimatın Gelişimi, s. 309-325.
*Muhammet Güçlü, Antalya’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın Faaliyetleri, s. 327-337.
*Cansever Tanyeri, Mühendis Ebû’n-Nedret Nuri Efendi’nin Hicaz Demiryolu Hatıraları, s. 339-348.
*Fikret Yılmaz, Karaca Koyunlu Yörükleri Kanunu, s. 349-355.
*Nahide Şimşir, Ahkâm Defterleri’nin Tarihî Kıymeti ve 107 No’lu Ahkâm Defteri’ndeki İzmir ile İlgili Hükümler, s. 357-390.
*Bünyamin Saraç, Şükrü Saraçoğlu (1887-1953), s. 391-405.
 
ÇEVİRİLER
*İbnü’l Erzak’a Göre Artukluların Nesebi, (Remzi Ataoğlu), s. 407-413.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Osmanlı Devleti ile Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri Karabağ, Şuşa, Nahçıvan, Bakû, Gence, Şirvan, Şeki, Revan, Kuba, Hoy, I (1578-1914), Ankara, 1992, (M. Akif Erdoğru), s. 415-418.
*Gerhard Vath, Die Geschichte der artuqidischen Fürstentümer in Syrien und der Ğariza’l-Furatiya (496-812/1002-1409), Würzburg, 1986, (Mehmet Ersan), s. 419-421.
*Baymirza Hayit, Nationaler Kampf Türkestans in der Jahren “BASMATCHI” 1917 bis 1934, Köln, 1992, (Serap Tabak), s. 423-427.
*Ali Yardım, İzmir Millî Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu Cilt I, İzmir, 1992, (Vehbi Günay), s. 429-431.

 

önceki sayılar