SAYI VIII/1993

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Mehmet Şeker, Vakfiyelerin Türk Kültürü Bakımından Özellikleri, s. 1-18.
*Ekrem Memiş, Hitit Sarayında Kraliçelerin Rolü, s. 19-35.
*M. Akif Erdoğru, Kanunî’nin İlk Yıllarında Karaman Vilayeti, s. 37-50.
*Hasan B. Paksoy, Türk Destanları’nın Önemi, s. 51-63.
*Süleyman Özkan, Kummuh/Kumaha, s. 65-80.
*Saim Savaş, XVIII. Asırda Sivas’ta Bir Âyan Ailesi Zaralızâdeler, s. 81-97.
*Turan Gökçe, Vüzerâ Kânûnnâmesi, s. 99-125.
*Nejdet Bilgi, Mütareke Döneminde İsmail Hâmi (Danişmend) Tarafından Yayınlanan Memleket Gazetesi, s. 127-155.
*Muhammet Güçlü, Varlık Vergisi ve İzmir Uygulaması, s. 157-182.
*Serap Tabak, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın İzmir Vilâyetindeki Teşkilatı ve Faaliyetleri, s. 183-202.
 
ÇEVİRİLER
* Ali Asghar Khan, Hint Müslümanlarının Türk Kurtuluş Hareketine Malî Yardımı 1919-1923, (Çev: Ahmet Özgiray), s. 203-217.
*Muhammed M. Ziyade, Makrîzî ve Çağdaşları, (Çev: Cüneyt Kanat), s. 219-232.
 
KONFERANSLAR
*Tuncer Baykara, Doğumunun 100. Yılında Zeki Velidî Togan, s. 233-238.
*Samira Kortantamer, Arap Kaynaklarında Selçuklular, s. 239-254.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Abdülkerim b. Şeyh Musa, Makâlât-ı Seyyid Harun, (M. Akif Erdoğru), s. 255-256.
*Refet Yinanç, Dulkadir Beyliği, (Mehmet Ersan), s. 257-259.

 

önceki sayılar