SAYI VII/1992

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Tuncer Baykara, İzmir ve İstanbul’un XIX. Yüzyıl Ortalarında Esnaf Listeleri, s. 1-15.
*Necmi Ülker, İzmir Yenikale Bataklığının Kurutulması Çalışmalarına Dair Belgeler, 17-64.
*Ahmet Özgiray, Türk-Fransız İlişkileri (1924-1930), s. 65-80.
*M. Akif Erdoğru, Seydişehir-Seydi Harun Külliyesi Vakıfları Üzerine Bir Araştırma, s. 81-132.
*Rifat Özdemir, Osmanlı Döneminde Antalya’nın Fiziki ve Demografik Yapısı (1800-1867), s. 133-166.
*Mustafa Öztürk, Bursa’da Hububat Fiyatları (1775-1840), s. 167-190.
*Serap Tabak, İranlı Ermeni Bir Tüccarın Terekesi ve Ticarî Etkinliği Üzerine Düşünceler, s. 191-215.
*Mesut Çapa, Anadolu’da Yunan Kızılhaçı’nın Faaliyetleri (1919-1920), s. 217-226.
*Ahmet Şimşirgil, XVI. Yüzyılda Tokat Medreseleri, s. 227-242.
*Ufuk Gülsoy, 1828 Yılında İstanbul’a Getirilen Varnalı Muhacirler, s. 243-270.
*Ahmet Kankal, XIX. Yüzyıldan Günümüze Ankara-Çankırı Havalisinde Düğün ve Hac Âdetleri, s. 271-287.
*Mehmet Ali Demirbaş, Tire Şer’iye Sicilleri Kataloğu, s. 289-295.
*Sh. S. Fatullayev, Religions Buildings of Aspheron, s. 297-302.
 
ÇEVİRİLER
*Speros Vryonis, JR, Bizans Devri Anadolu Tarihindeki Problemler, (Çev: Ekrem Memiş), s. 303-326.
*Tarihçi Titus Livius, Ab Urbe Condita (XLII Kitabı), (Çev. M. Ali Kaya), 327-356.
*A. Bausani, Hurûfilik, (Çev: Nezahat Öztekin), s. 357-361.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Refet Yinanç-Metin Elibüyük, Maraş Tahrir Defteri 1563, (M. Akif Erdoğru), s. 363-365.
*Hüseyin Özdeğir, XVI. Asırda Ayıntab Livası, (Turan Gökçe), s. 367-372.
*Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası II. Meşrutiyet Devrinde İttihat ve Terakkiye Karşı Çıkanlar, (Nejdet Bilgi), s. 373-377.
*Kazım Yaşar Kopraman, Mısır Memlûkleri Tarihi, (Mehmet Ersan), s. 379-381.
*Yaşar Akbıyık, Milli Mücadelede Güney Cephesi (Maraş), (Bünyamin Saraç), s. 383-385.
*Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usûl, (Sebahattin Şimşir), s. 387-389.
 
HABERLER
*Tuncer Baykara, “Osmanlı Beyliği 1300-1389” Sempozyumu, Girit-Resmo, 11-13 Ocak 1991, s. 391-393.

 

önceki sayılar