SAYI/VI 1991

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Tuncer Baykara, Eski Türk Ziraat Hayatı Üzerine Bazı Bilgiler, s. 1-23.
*Necmi Ülker, Yeniçeri Ocağının İlgası Öncesi İzmir’deki Asayişin Bozukluğuna Dair Belge, s. 25-41.
*Ahmet Özgiray, Milli Hâkimiyet Işığı Altında M. Kemal-A. Rawlinson Görüşmeleri (1918-1921), s. 43-57.
*Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyıl Sonlarında Bir İltizam Sözleşmesi, s. 59-77.
*Ömer Çapar, Helen Mitoslarında Doğulu Unsurlar, s. 79-90.
*M. Akif Erdoğru, Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey Camiinin Vakıfları, s. 91-108.
*Yaşar Akbıyık, Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu, s. 109-114.
*Selahittin Özçelik, Aydın Vilayeti Donanma Cemiyeti, s. 115-158.
*Gül Celkan, The Spirit of the East (David Urquhard), s. 159-168.
*Turan Gökçe, 1830 Genel Nüfus Sayımı Sonuçlarına Göre Denizli Şehri Nüfusu Hakkında Bir Değerlendirme, s. 169-182.
*Turan Akkoyun, Aydın Kuvâ-yı Milliyesi’nin Bazı Faaliyetleri ve Mustafa Kemal Paşa’nın Teşekkürü, s. 183-209.
*Abdullah Gündoğdu, 1852-1863 Tarihleri Arasında Çorum Kazası’nda Sosyo-Ekonomik Yapı, s. 211-242.
 
ÇEVİRİLER
*J. Woods, Akkoyunlu Devletini Meydana Getiren Aşiretler, (Çev: İlhan Erdem), s. 243-265.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ş. Tekin Kaptan, Denizli’nin Halk Kültürü Ürünleri, (Tuncer Baykara), s. 267-268.
*Ali Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası Nasıl Doğdu, Nasıl Feshedildi?, (Serap Tabak), s. 269-271.
*Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, (Bünyamin Saraç), s. 273-275.
*M. Şükrü Hanioğlu, Kendi Mektuplarında Enver Paşa, (Cansever Tanyeri), s. 277-278.
*Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş I (Anadolu’nun İdarî Taksimatı) (Sadiye Tutsak), s. 279-281.

 

önceki sayılar