SAYI IV/1989

Jenerik Dosya

MAKALELER
*İsmail Aka, Şahruh’un Karakoyunlular Üzerine Seferi, s. 1-20.
*Tuncer Baykara, Atatürkçülük Üzerine “Türk, Öğün, Çalış, Güven”, s. 21-29.
*Zeki Arıkan, İzmir’de İlk Kooperatifleşme Çabaları, s. 31-42.
*Necmi Ülker, Sarıbey Oğlu’nun İzmir’e Yürüyüşü ve Avrupalı Tüccarlar, s. 43-52.
*Mehmet Şahingöz, İzmir’de Yapılan Maşatlık Mitingi ve İzmirlilerin İşgale Tepkisi, s. 53-60.
*Ahmet Özgiray, İngiliz Yüksek Komiseri Horace Rumbold’a Göre 1918-1920 Yıllarında Türkiye, s. 61-84.
*Sabri Sürgevil, Aydın Vilayeti Bozdoğan Kazasında Son Osmanlı Meclis-i Mebusan Seçimleri, s. 85-108.
*Engin Berber, Türk Yunan Savaşından Sonra Sivil Tutukluların ve Savaş Tutsaklarının Değişimi, s. 109-136.
*Fikret Yılmaz, 1624 Sikke Tashihinin Amasya’daki Etkileri, s. 137-150.
 

ÇEVİRİLER

*Vernon J. Parry, Osmanlı İmparatorluğu 1566-1617, (Çev: Necmi Ülker), s. 151-178.
*Daniel Panzac, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Deniz Ticareti, (Çev: Serap Yılmaz), s. 179-192.
*A. L. Horniker, Osmanlı Türk Diplomasisi, (Çev: Refet Y. Balata), s. 193-210.
*David Ayalon, Memlûk Devletinde Kölelik Sistemi, (Çev: Samira Kortantamer), s. 211-247.
 
KİTAP TANITIMI
*Rıza Yetişen, Tahtacı Aşiretleri (Adet, Gelenek ve Görenekleri), (Tuncer Baykara), s. 249-250.

 

önceki sayılar