SAYI XXX/I Temmuz 2015
Jenerik Dosya
 
MAKALELER
*Durmuş AKALIN, Yemen’de Şeyh Said Adlı Arazi Çevresinde Osmanlı-Fransız Rekabeti (1868-1912), s. 1-44.

*Fatma AKKUŞ YİĞİT, Memlûk Tarihinde Kadın Şarkıcı ve Müzisyenler, s. 45-62.

*Abdulhalik BAKIR - Ahmet ALTUNGÖK, Erken Ortaçağlarda Tebriz, s. 63-100.

*Ömer KARATAŞ - Mehmed Said ARBATLI, Kumuk Türklerinin Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçü, s. 101-120.

*Ayşe KAYAPINAR, Osmanlı Döneminde Rumeli’de Bir Nahiye Merkezi: Pravadi, s. 121-148.
*Hasan Taner KERİMOĞLU, II. Meşrutiyet Döneminde Ittihat ve Terakki Muhalifi Bir Gazete: Sada-yı Millet, s. 149-180.
*Serap ÖZKAN KILIÇ, Pers Eğitim Sistemi, s. 181-198.
*Ayşegül ŞENTÜRK, 1931 Matbuat Kanunu’ndaki Değişiklikler Üzerine Kronolojik Bir Değerlendirme: Basın Hürriyeti Bağlamında Meclis Tartışmaları ve Basındaki Yankılar, s. 199-230.
*Piotr TAFIŁOWSKI, Anti-Turkish Literature In 15th- 16th Century Europe, s. 231-280.

*Kürşat YILDIRIM, Sung Yün’ün Türkistan’daki Seyahati, s. 281-300.

 
ÇEVİRİLER
*Gunnar HERİNG, 19. Yüzyıl Başlarındaki Devrimsel Başkaldırıların Problemi Üzerine (Çev. Çağdaş Lara ÇELEBİ), s. 301-314.
*Jonathan BERKEY, “Kömür Arasındaki Gümüş Sırmalar”: IX/XV. Yüzyılın İyi Eğitimli Bir Memluklüsü (Çev. Tülay YÜREKLI), s. 315-327.
 
HABERLER/NEWS

*Vehbi GÜNAY, Uluslararası Kâtip Çelebi Araştırmaları Sempozyumu, 26-28 Mart 2015, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi - Kâtip Çelebi Uygulama ve Araştırma Merkezi, İKÇÜ Ana Yerleşkesi Balatçık-Çiğli/İzmir, s. 329-332

 
KİTAP TANITIMLARI
*Vehbi Günay, İzmir’de Kitâbe Çalışmalarından Bir Örnek: Yakaköy Mezarlığı, s. 333-355.
 
Önceki Sayılar