SAYI XXIX/II Aralık 2014
Jenerik Dosya
 
MAKALELER
*Durmuş AKALIN, Aden’in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti’nin Kızıldeniz’de Aldığı Tedbirler, s. 357-404.

*Didem Akyol ALTUN, Cumhuriyet Öncesi Dönemde İzmir Hastanelerinin Mekânsal Gelişimi, s. 405-443.

*Ahmet ALTUNGÖK, Sâsânî Kültür ve Medeniyetinin İslâm Kültür ve Medeniyetine Etkileri, s. 445-487.

*Ömer BIYIK, Osmanlı-Rus Hududunda Bir Kale: XVIII. Yüzyılda Hotin, s. 489-513.

*M. Akif ERDOĞRU, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1538 Tarihli Karaboğdan Seferi Ruznâmesi, s. 515-524.
*Ömer KARATAŞ, Karaçay Türklerinin Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçleri, s. 525-538.
*Hasan Taner Kerimoğlu, Balkan Savaşları’nda Osmanlı Propagandası: Neşr-i Vesaik Cemiyeti, s. 539-561.
*Süleyman POLAT, Kuyucu Murat Paşa’nin Celali Seferi Finansmanı, s. 563-603.
*Selahattin SATILMIŞ, 19. Yüzyılda Bir Büyük Felâket: 3 Nisan 1881 Sakız ve Çeşme Depremi, s. 605-624.
*Kemal SAYLAN, Licese Maden Ocağı ve Asia Minor Mining Companyꞌnin Licese'deki Faaliyetleri, s. 625-643.
 
ÇEVİRİLER
*Reuven AMITAI-PREISS, īlHān Unvanının Moğollar Arasında İlk Kullanımına Dair Tespitler, (Çev. Mustafa UYAR), s. 645-656.
*Lawrence KRADER, Kazak Etnonimi, (Çev. Serkan ACAR), s. 657-662.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Tuner BAYKARA, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2010, (Yenal ÜNAL), s. 663-668.
İzmir Kent Ansiklopedisi, Tarih, 2 Cilt, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi
Yayını, İzmir 2013, (Mevlüt ÇELEBİ), s.  669-673.
Dizin/İndeks, s. 675-686.
Önceki Sayılar