SAYI XXIX/I Temmuz 2014
Jenerik Dosya
 
MAKALELER
*Durmuş Akalın, Somali'de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti'nin Bölge Üzerindeki İddiaları(1839- 1894), s. 1-35.
*Atakan Akçay, Tabal Ülkesinin Tarihsel Süreci Üzerine Bir Değerlendirme, s. 37-58.
*Mahmut Akpınar, Osmanlı İmparatorluğu'nda Hariciye Nezareti'nin Kuruluşu ve Dış Politikanın Kurumsallaşması, 59-85.
*Hacı Veli Aydın, Selanik'te 18. Yüzyılın İlk Yarısında Para Vakıfları ve Kredi İşlemleri, s. 87-106.
*Yusuf Ayönü, Bizans İmparatoru I. Andronikos Komnenos’un Hayatı ve Devlet Teşkilatını Yeniden Düzenlemeye Yönelik Reformları, s. 107-126.
*Özlem Başarır, Diyarbekir Eyaleti Örneğinde XVIII. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Mukataalar Özelinde Üretim ve Ticaret, s. 127-166.
*M. Akif Erdoğru, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1532 Tarihli Alman Seferi Ruznâmesi, 167-187.
*Zafer Karademir, Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yaşamında Su: 18. Yüzyıl Eyalet-i Rum Örneği, s. 189-211.
*Uğur Kurtaran, Sultan Birinci Mahmud’un Rusya’ya Verdiği 1739 Tarihli Ahidnâmenin Diplomatik Açıdan Tahlili, s. 213-232.
*Erdem Oklay, Ahmet Cevdet Paşa’nın Türk Eğitim Tarihi Açısından Önemi Üzerine Bir İnceleme, s. 233-251.
*Mesude Sezer Özdilli, Fuâd Şükrü ve “Saltanat-ı Milliye Temelleri”, s. 253-300.
*Sadiye Tutsak, Batı Anadolu’nun Ulaşım Meselesinde Uşak-İzmir Yolu Yapım Çalışmaları, s. 301-326.
 
ÇEVİRİLER
*István Vasary, Kırım Hanlığı ve Büyük Orda (XV-XVI. Yüzyıl) Hâkimiyet Uğruna Mücadele, (Çev.: Serkan ACAR), s. 327-340.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ertan Daş - Şakir Çakmak, Karşıyaka’nın Taş Çiçekleri, İzmir 2013, (Cahit TELCİ) s. 341-354.
*John Andrew Morrow, The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christians of the World, (Barbara Castleton), s. 355-356.
 
önceki sayılar