SAYI XXVIII/II Aralık 2013
Jenerik Dosya
BAŞYAZI
*Mevlüt Çelebi, Cumhuriyetimiz 90 Yaşında, s. 325-328.
 
MAKALELER
*Mahmut Akpınar, Bir Tanzimat Bürokratının Portresi: Krikor Ağaton Efendi (1823- 1868), s. 329-354.
*Yücel Aksan, 1450-1750 Yılları Arasında Avrupa’da Cadılık 1450-1750, s. 355-368.
*Alper Başer, Claudius Rondeau'nun Yazışmalarında Osmanlı Devleti ve
Osmanlı-Rus İlişkileri, s. 369-384.
*Mehmet Salih Erkek, II. Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırları, s. 385-416.
*Akdes Nimet Kurat, Türk Tarihinin Karanlık Devri, s. 417-428.
*Mesude Sezer Özdilli, II. Meşrûtiyet Döneminde Bir Muhalif Gazete ve Gazeteci: Türkiye Gazetesi ve Şirvânizâde Mahmûd Tâhir, s. 429-470.
*İbrahim Serbestoğlu, Balkan Savaşları ve Tabiiyet Sorunu, s. 471-486.
*Oya Şenyurt, III. Selim Döneminde İnşaat Ortamını Yönlendiren İki Fransız Mühendis ve Kale Tamirleri, s. 487-521.
*Funda Selçuk Şirin, Türk Aydınının Anadolu’ya Yönelişinde Balkan Savaşları’nın Rolü, s. 523-548.
*Salih Tunç, 1912 Seçimlerinde Musevi Cemaati’nden İttihatçı Mebus Adayı Salih b. Gürci ve Seçim Beyannâmesi, s. 549-585.
*Özgür Yılmaz, Osmanlı Şehir Tarihleri Açısından Yabancı Seyahatnamelerin Kaynak Değeri, s. 587-614.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Walter Burkert, Yunan Kültüründe Yakındoğu Etkileri, İstanbul 2012
(Mehmet Yunus Akrep), s. 615-617.
*Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, Osmanlı Ülkesinde, 1587-1589, İstanbul 2012 (Arzu Baykara Taşkaya), s. 618-620.
*Ayşegül İnginar Kemaloğlu, Bulgaristan’dan Türk Göçü (1985-1989),
Ankara 2012, (Süleyman Aşık), s. 621-624.
*Telman Caferov, XV.–XVII. Yüzyıl Rus Edebiyatında Türkler, Çev. Dr. N.
Abdullayev, Ankara 2010, (Serkan Acar), s. 625-626.
 
HABERLER
*Uluslararası Altay Kazakları Konferansı (International Interdisciplinary
Conference: "Kazakhs of the Altai"), 07-08 Ekim 2013, Bayan-Ulgii Vilayeti,
Moğolistan (M. Akif Erdoğru), s. 627-630.
*Dizin/İndeks, s. 631-643.

 

önceki sayılar