SAYI XXVIII/I Temmuz 2013

Jenerik Dosya
BAŞYAZI
*Mevlüt Çelebi, 90. Yılında Lozan Barış Antlaşması, s. 1-4.
 
MAKALELER
*Mikail Acıpınar, Osmanlı Kronikleri Işığında Kaptan-ı Derya Halil Paşa'nın Akdeniz Seferleri (1609-1623), s. 5-36.
*Çetin Aykurt, Bir Büyük Düşünce: Pekin Hamidiyye Üniversitesi, s. 37-50.
*Abdülhalik Bakır, Erken İslâm Döneminde Endüstri Köleleri ve Iraklı Tarihçi Ahmed Salih El-Ali'nin Konu ile İlgili Tespitleri s. 51-75.
*Mehmet Başaran, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Bergama Doğumlu Memurlar (1827-1892), s. 77-103.
*Nejdet Bilgi, Manisa Bağcılar Bankası: Kuruluşu ve Örgütlenme Süreci (1917-1927), s. 105-131.
*Vehbi Günay, Alaşehir Yöresinde İşgal Günlerinin Hüzünlü Bir Türküsüne Dair Bazı Bilgiler, s. 133-150.
*Nuri Karakaş, Sina-Filistin Cephesi'nde Britanya Ordusu: Teşkilat ve Kadro, s. 151-173.
*Süha Konuk, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin III-VII. Yüzyıllardaki Tarihi Coğrafyasına İlişkin Erken Ortaçağ Kaynakları, s. 175-192.
*Erdoğan Merçil, Selçuklularda Zengin Emîrler, s. 193-207.
*Tülay Metin, Türkiye Selçuklu Şehirlerinde "Meydan Kültürü", s. 209-222.
*Anıl Yılmaz, Saymalı Taş Petrogliflerindeki Toy (Şenlik) Sahneleri üzerine, s. 223-248.
 
ARŞİV BELGELERİ
*Çetin Aykurt, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti'nin Batum Kongresi Hakkında Yayınlanmamış Bir Belge, s. 249-262.
 
ÇEVİRİLER
*Üstünyân Cansızof, Balkan Şibh-i Ceziresinde Türkler, (Trans. Umut Üren), s. 263-299.
*William Edward David Allen, Rus-Kafkas Münasebetlerinde İtil-Terek Güzergâhı, (Çev. Serkan Acar), s. 301-313.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Fatih Genel-İbrahim Elman, Havran Kitabeleri, (Vehbi Günay), s. 315-317.
*Metin Eriş, Osmanlılardan Günümüze Demokratikleşme Sürecinde Türk Siyasi Hayatı ve Kemalizm, (Yenal Ünal), s. 319-323.

 

önceki sayılar