SAYI XXVII/II Aralık 2012
Jenerik Dosya

MAKALELER
*Ali Ahmetbeyoğlu, Attila'nın Oğlu Dengizik'in Devleti İhya Mücadelesi, s. 301-314.
*Muzaffer Demir, Herodotos ve Yabancı Kültürler: Mısır Örneği, s. 315-338.
*Fatih Demirel, II. Meşrutiyet'ten Sonra Osmanlı'da Orta Öğretimler: Sultânîler, s.339-358.
*H. Hande Duymuş Filorioti, Yeni Asur Metinlerinde Geçen Ay İsimleri, s. 359-379.
*Ertan Gökmen, Manisa Medreseleri Nüfus Yoklama Defteri, s. 381-401.
*Nuri Karakaş, Britanyalıların Gözüyle Sina-Filistin Cephesi'nde Türk Askeri, s. 403-425.
*Altay Tayfun Özcan,  Chronica Maiora'da Moğol İmajı, s. 427-458.
*Pınar Pınarcık, Urartu Krallığı'nın Tarihi Coğrafyası Hakkında Yeni Öneriler, s. 459-482.
*Ü. Gülsüm Polat, Hint Askerlerinin Singapur'daki İsyanı (1915), s. 483-498.
*Songül Ulutaş, 19. Yüzyılın İlk Yarısında Kapitalist Ticari İlişkilerdeki Dönüşümün Tarsus'taki Yansımaları (1839-1856), s. 499-525.
 

ÇEVİRİLER

*Zeki Velidi Togan, Oğuzların Hıristiyanlığı Meselesine Ait, (Trans.: Serkan Acar) s. 527-539.
*Bizans Tarihçisi Theophanes Byzantios'da Türkler, (Çev: Ali Ahmetbeyoğlu), s. 541-546.
*İbn Tagriberdi’nin “En-Nucûm Ez-Zâhire” Adlı Eserinde Geçen
Dulkadiroğulları Beyliği İle İlgili Kayıtlar II,
 (Çev: Kürşat Solak), s. 547-596.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Osmanlı Askerî Tarihini Araştırmak: Yeni Kaynaklar, Yeni Yaklaşımlar, (Bülent Akyay), s. 597-599.
*Semra Daşçı, Dersaadet’te Bir Türk Dostu: Francis Hopkinson Smith (1838-1915, (Nuri Karakaş), s. 601-603.
 
HABERLER
*M. Akif Erdoğru, 20. Ciepo Sempozyumu ( 27 Haziran-1 Temmuz 2012),  Retymno, Girit, Yunanistan, s. 605-607.
*Vehbi Günay, Tarihten Günümüze Seydiköy’den Gaziemir’e Paneli
(4 Kasım 2012) Gaziemir, İzmir , s. 609-611.
*Nuri Karakaş, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, II. Uluslararası Tarih
Sempozyumu, “Kurtuluş Ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir” (26-28 Eylül 2012 / İzmir), s. 613-615.

 
 

 

önceki sayılar