SAYI XXVII/I Temmuz 2012
Jenerik Dosya

MAKALELER
*Mustafa Alican, Meyyâfârikin İsmi Üzerine Bir Soruşturma, s. 1-21.
*Yahya Başkan, Karamanoğullarının Kökeni Meselesi, s. 23-35.
*Halil Çetin, Osmanlı Saltanat Hülyaları ve Tarihî Bağlam, s.37-68.
*Mustafa Daş, Saint-Denis Ruhbanının Kroniği Adlı Fransız Kaynağına Göre Niğbolu Savaşı, s. 69-77.
*Mehmet Yaşar Ertaş, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Gaza s. 79-100.
*Sevtap Gölgesiz Karaca, XI. Yüzyılda Bizans-Norman İlişkilerine Bakış, 101-118.
*Ekrem Kalan, Tarihi Kaynaklara Göre Cuçi Adının Kökeni ve Cengiz Kağan'a Oğul Olma Sorunsalı, s. 119-130.
*Umut Karabulut, Ankara'nın Başkent İlan Edilişine İstanbul Basınının Tepkileri, s. 131-148.
 
ARŞİV BELGELERİ
*Selim Karahasanoğlu, Karahasanoğlu Aile Tarihine Katkı: Maçka-İstanbul Arasında Bir Osmanlı Âlimi, Karahasanoğlu Mehmed Ali Efendi (1852-1914), s. 149-183.
*Abdullah Battal Taymas, Kazan Yurdu'nda Bulunmuş Tarihî Bir Vesika: Sahib Giray Han Yarlığı, (Transkripsiyon: Serkan Acar), s. 185-235. 
 

ÇEVİRİLER

*A. Akopyan-F. Mosanef, Fars Salgurlu Atabeyi Tuğrul b. Sungur'un Sikkesi, (Çev: Erdoğan Merçil) s. 237-242.
*Ian Booth, Kuzeybatı Anadolu'da Gaziler, Yollar ve Ticaret 1179-1291, (Çev: Murat Keçiş-Şahin Çeler), s. 243-266.
*Carl Max Kortepeter, Kalgay, (Çev: Yavuz Söylemez), s. 267-270.
 
KİTAP TANITIMLARI
*V. M. Zaporojets, Selçuklar, (Dimitri D. Vasilyev), s. 271-273.
*Eric R. Dursteler, İstanbul'daki Venedikliler, Yeniçağ Başlarında Akdeniz'de Millet, Kimlik ve Bir Arada Varoluş, (M. Akif Erdoğru), s. 275-280.
*Dünya Savaş Tarihi, Haçlı Seferleri, Selçuklular, Eyyubîler ve Osmanlılara Karşı, 1097-1444, Ed. Kelly De Vries, (Gaye Yavuzcan Anvarian Aghdam), s. 281-288.
*Alfret Tayar Mahan, Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi, 1660-1783, (Bülent Akyay), s. 289-291.
 
HABERLER
*M. Akif Erdoğru, Türk Kültürünün Gelişme Çağları: X-XI. Yüzyıllarda Merkezî Avrasya'dan Ön Asya'ya Yeni Açılımlar 20-21 Nisan 2012, Türkistan, Kazakistan, s. 293-295.
*Murat Keçiş, II. Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu: Menteşe Beyliği (25-27 Nisan 2012, Muğla), s. 297-300.
 

 

önceki sayılar