SAYI XXVI/II Aralık 2011
Jenerik Dosya

BAŞYAZI
*Mevlüt Çelebi-Süleyman Âşık, Otuzbeşinci Yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, s. 305-334.
 
MAKALELER
*Bülent Akyay, Yunanistan’da Filortodoks Komplo’nun Ortaya Çıkışı (1839) ve Osmanlı İmparatorluğu, s. 335-360.
*Abdülhalik Bakır-Ahmet Altıngök, Klasik ve Çağdaş Kaynaklar Işığında Turan-İran Kavramı ve Tarihsel Coğrafyası, s. 361-422.
*Şerif Korkmaz, Bozcaada’nın 1840’da Sosyal ve Ekonomik Yapısına Dair Tespit ve Değerlendirmeler, s. 423-458.
*Erdoğan Merçil, Sipehsâlâr II: Gazneliler, s. 459-473.
*Salih Tunç, Quaı d’Orsay Belgelerinin Işığında II. Meşrutiyetin İlanından Sonra Suriye’de Bir Muhtariyet Girişimi: Reşit Mutran Olayı, s. 475-506.
*Ceren Ünal, Danişmendoğlu Melik Şemseddin İsmail Döneminde Basılmış Bir Bakır Sikke, s. 507-526.
*Olcay Pullukçuoğlu Yapucu-Cihan Özgün, Batı Anadolu’nun Yol Ağı Araştırmaları- III: İzmir’in Ardalanında Kervan Yolları, s. 527-549.
 
ARŞİV BELGELERİ
*Cahit Telci, Muhassılın Serveti: Aydın Muhassılı Abdülbaki Paşa’nın 25 Temmuz 1697 (6 Muharrem 1109) Tarihli Muhallefatı, s. 551-576.
 

ÇEVİRİLER

*İbn Tagriberdi’nin “En-Nucûm Ez-Zâhire” Adlı Eserinde Geçen Dulkadiroğulları Beyliği ile İlgili Kayıtlar I, (Çev: Kürşat Solak), s. 577-605.
*İlya V. Zaytsev, Orta Çağ Kaynaklarında Astarhan Şehrinin Adlandırılması Sorununa Dair, (Çev: Serkan Acar), 607-632.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ebû Reyhan El Birûnî, Maziden Kalanlar (Al Âsar el-Bâkiye) (Çev: D. Ahsen Batur), (Serkan Acar), s. 633-637.
*Jean Baptiste Tavernier, Tavernier Seyahatnamesi, (Haz: Ali Berktay, Çev: T. Tunçdoğan), (Arzu Baykara-Taşkaya), s. 639-641.
*Major C. H. Dudley Ward, History of the 53rd (Welsh) Division 1914-1918, (Nuri Karakaş), s. 643-646.
 
HABERLER
*M. Akif Erdoğru, 7. Uluslararası Atatürk Kongresi, 17-22 Ekim 2011 Makedonya, s. 647-663.
 

 

önceki sayılar