SAYI XXVI/I Temmuz 2011

Jenerik Dosya

 

MAKALELER
*Funda Adıtatar, İzmir İngiliz Başkonsolosluğunun Askeri İstihbarat Faaliyetleri (1878-1914), s. 1-34.
*Hülya Boyana, İonialılar ve İonia’daki Kabile Teşkilatlanması, s. 35-49.
*Melek Çolak, Macar Kaynaklarına Göre Gyula Andrassy ve Osmanlı-Macar İlişkileri, s. 51-65.
*Osman Karatay, Toros Bulgarları Anadolu’ya Nereden Geldi?, s. 67-79.
*Akdes Nimet Kurat, Avarlar, (Haz: Serkan Acar), s. 81-110.
*Faysal Mayak, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekillerinin Şehirle İlgili Taleplerine Bakanlıklardan Gelen Cevaplar (1944), s. 111-138.
*Erdoğan Merçil, Sipehsâlâr I: Sâmânîler, s. 139-150.
*Hasan Mert, Çanakkale’de Ölüm, s. 151-172.
*Serap Özdöl, Çanak Çömleksiz Neolitik Çağda Güneydoğu Anadolu’daki Dinsel ve Sosyal Yapı, s. 173-199.
 
AKTARMALAR
*Fuat Köprülü, Selçukîler Zamanında Anadolu’da Türk Medeniyeti, (Akt: Tülay Metin), s. 201-233.
 

ÇEVİRİLER

*Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç, Kırım Adı İzah Edildi mi?, (Çev: Serkan Acar), s. 235-237.
*E. Jordaniya, Pontus Nüfusunun 13.-15. Yüzyıllardaki Etnik Yapısı ve Pontus Yer Adı Hakkında: 2. Bölüm: Çanlar, (Çev:Mehmet Mürselov), s. 239-257.
*Peter Charanis, Bizans İmparatorluğu’nda Bir Devlet Politikası Olarak Tehcir, (Çev: Mustafa Alican), s. 259-275.
*Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç, Kırım Tatar Yarlıklarında “Tiyiş (Tiş)” ve Diğer Terimler, (Çev: Serkan Acar), s. 277-278.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Cevdet Kerim İncedayı, Türk İstiklal Harbi (Garp Cephesi), (Haz: M. Safi), (Mevlüt Çelebi), s. 279-283.
*Erdoğan Merçil, Selçuklular’da Saray ve Saray Teşkilatı, (Gaye Y. A. Aghdam), s. 285-287.
*Cihan Piyadeoğlu, Selçukluların Kuruluş Hikâyesi, Çağrı Bey, (Mustafa Alican), s. 289-291.
*Vyaçeslav Valentinoviç Şapoşnik, Tserkovno-Gosudarstvennıe Otnoşeniya v Rossii v 30-80 Godı XVI Veka, (Serkan Acar), s. 293-294.
 
HABERLER
*M. Akif Erdoğru, Türk Dünyası: Dünü ve Bugünü Uluslararası Konferansı, s. 295-299.
*Serkan Acar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. Uluslararası Tarih Sempozyumu “Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları (16-18 Mayıs 2011, İzmir), s. 301-303.

 

önceki sayılar