SAYI XXV/II Aralık 2010

Jenerik Dosya

MAKALELER
*Abdülhalik Bakır, İbnu’l-Mücâvir’in Bakışıyla Eyyûbiler Döneminde Aden Şehrindeki Ticaret Hayatı, s. 383-413.
*Vehbi Günay, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bitirme Tezleri (1980-2010), s. 415-446.
*Nuri Karakaş, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Krom Satışı ve Müttefik Politikaları, s. 447-482.
*Mehmet Kurt, Roma Egemenliğinde Kilikya ve Roma İç Savaşlarının Bölgedeki Yansımaları, s. 483-501.
*Özer Küpeli, XVI. Yüzyılda Sandıklı Kasabası, s. 503-526.
*Serap Tabak, Kuşadası Kazası’nın 1909-1914 Arası Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 527-546.
*Salih Tunç, II. Meşrutiyet’in İlk Yıllarında Paris’te Bir Jön Türk Delegasyonu: Talât Bey Heyeti, s. 547-582.
*Şayan Ulusan, Amerikan Basınında Türk Kadını Hakkında Çıkmış Bazı Makaleler, s. 583-606.
 

ÇEVİRİLER

*E. Jordaniya, Pontus Nüfusunun 13.-15. Yüzyıllardaki Etnik Yapısı: 1. Bölüm: Lazlar, (Çev: Mehmet Mürselov), s. 607-624.
*Neriman Seyityahya, Seyyid Muhammed Rıza’nın Kökeni (XVIII. Yüzyıl Mensur Kırım Tarihleri Arasında “Es Seb’üs Seyyar”ın Yeri Hakkında), (Çev: Serkan Acar), s. 625-636.
*Richard Kroner, Tarih ve Tarihsicilik, (Çev: Mustafa Alican), s. 637-643.
 
HABERLER
*M. Akif Erdoğru, Kongrelerden Haberler, s. 645-650.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Turhan Kaçar, Geç Antikçağ’da Hıristiyanlık, (Kevser Taşdöner), s. 651-654.
*Claude Cahen, Haçlı Seferleri Zamanında Doğu ve Batı, (Çev: Mustafa Daş), (Sevtap Gölgesiz), s. 655-657.
*Georges Pachymérés, Bizanslı Gözüyle Türkler, (Çev: İlcan Bihter Barlas), (Mustafa Alican), s. 659-661.
*Ray Huang, Çin Tarihi; Bir Makro Tarih Yaklaşımı, (Çev: Attila Sönmez), (Serkan Acar), 663-665.
*Tanrısal Gücün Elçileri: Antik Çağda Tıp Aletleri, Prof. Dr. Erdoğan Yalav Koleksiyonu, (Süleyman Özkan), s. 667-668.
*Mevlüt Çelebi, Dünyanın En Uzun Yaşayan Adamı Zaro Ağa (1777-1934), (İbrahim Çoban), s. 669-672.
 
İNDEKS
Dizin, s. 673-688.

 

önceki sayılar