SAYI XXV/I Temmuz 2010

Jenerik Dosya
BAŞYAZI
*Prof. Dr. İsmail Aka, s. 1-2.
 
MAKALELER
*Serkan Acar, Vladimir Meryem Ana Tasviri Menkıbesi ve Timur Beg’in Rüyası, s. 3-14.
*Mikail Acıpınar, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Toskana Grandukalığında Türk Esirler, s. 15-38.
*Yusuf Ayönü, İznik İmparatorluğu Ordusu, s. 39-54.
*Abdülhalik Bakır, Türkmen Şehri Musul’un Geç Ortaçağdaki Fiziki Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme, s. 55-76.
*Arzu Baykara, XI . Yüzyılda Fethiye Kazasındaki Krom Madenleri ve İşletme İmtiyazları, s. 77-100.
*Nejdet Bilgi, Osmanlı Devleti’nin 1917 Yılı Yabancı Nüfusu, s. 101-146.
*Mehmet Ersan, Ortaçağ Ermeni Kaynaklarına Göre Selçuklu Sultanları, s. 147-154.
*Turan Gökçe, Babadağı Kasabasının XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s. 155-190.
*Ertan Gökmen, XIX . Yüzyıl Ortalarında Alaşehir, s. 191-230.
*Abdülkadir Gül, Eğin Kazasından Redif Taburlarına Asker Alımı (1834-1848), s. 231-252.
*Vehbi Günay, Yerel Kayıtlar Işında XVIII. Yüzyıl Sonlarında İzmir, s. 253-268.
*Nuri Karakaş, Osmanlı İmparatorluğu’nun Tasfiyesi Sürecinde Amerikan Politikası, s. 269-296.
*Mehmet Karayaman, Osmanlı Devleti’nde Şeker Fabrikası Kurma Teşebbüsleri, s. 297-318.
*Hilal Ortaç, Batı Anadolu’da Bir Büyük Toprak Sahibi Levanten: Baltacı Manolaki, s. 319-336.
*Cahit Telci, Aydınoğlu İsa Bey: Bir Bâni, Üç Cami, s. 337-350.
*Musa Şamil Yüksel, Dönemin Arap Kaynaklarına Göre “Ankara Savaşı”, s. 351-370.
 

ÇEVİRİLER

*Leh Kroniği Historiae Polonicae’de Uzun Hasan Beğ’e Dair Bilgiler, (Çev: Altay Tayfun Özcan) s. 371-378.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Julia Pardoe, Sultanlar Şehri İstanbul, (Çev: Banu Büyükkal), (Arzu Baykara), s. 379-381.
önceki sayılar