SAYI XXIV/II Aralık 2009

Jenerik Dosya

 

MAKALELER
*Taner Aslan, Meşrutiyet Aleyhtarlığına Dair Bazı Düşünceler, s. 1-29.
*Mehmet Kurt, Marcus Antonius’un Kilikya Politikası, s. 31-46.
*Ali Mıynat, Eyyubi Hanedanlığının Son Kalesi Hasankeyf’in Düşüşü, s. 47-68.
*Altay Tayfun Özcan, Papaz Daniil’in XII. Yüzyılda İstanbul ile Kudüs Arasında Yaptığı Yolculuk, s. 69-84.
*Temel Öztürk, Karadeniz’de Kullanılan Melekse Türü Gemiler, s. 85-102.
 

ÇEVİRİLER

*Plutarkhos, Kimon, (Çev: Ayşe Sina), s. 103-129.
*Jerry J. Bentley, Tarihsel Analiz Çerçeveleri Olarak Deniz ve Okyanus Havzaları, (Çev: Mustafa Ali Alican), s. 131-146.
*Halil Edhem, Kitâbeler Nasıl Kayıt Altına Alınmalıdır?, (Çev: Vehbi Günay), s. 147-156.
*Jean-Jacqoues Glassner, Eski Mezopotamya’da İlerleme, Bilim ve Bilimin Kullanımı, (Gökhan Kağnıcı), s. 157-170.
*İlya V. Zaytsev, Astarhan Hanlığı’nın Sınırları, (Çev: Serkan Acar), s. 171-178.
 
ARŞİV BELGELERİ
*Cahit Telci, Muhassılın Serveti: Aydın Muhassılları Polad Ahmed ve Veli Paşa’nın Muhallefatları, s. 179-208.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Yuriy Georgiyeviç Alekseyev, Pohodı Russkih Voysk Pri İvane III, (Serkan Acar), s. 209-210.
*Ergin Ayan (Haz.), Willermus Tyrensis’in Haçlı Kroniği (1143-1163), (Sevtap Gölgesiz), s. 211-212.
*Boncuk; İnanç, Güç ve Güzellik. Beads, Faiths, Power and Beauty, (Süleyman Özkan), s. 213-215.
*Nejdet Bilgi, İstiklal Yolunda Bestekâr Bir Müftü; Ahmet Âlim Efendi, (Arzu Baykara), s. 217-219.
*Fik Mejier, İmparatorlar Yataklarında Ölmezler, (Çev: Gürkan Ergin), (Hüseyin Üreten), s. 221-225.
*Fulcherius Carnotensis, Kutsal Toprakları Kurtarmak-Kudüs Seferi, (Mustafa Alican), s. 227-229.
*Ahmet Yiğit, XVI. Yüzyıl Menteşe Livası Vakıfları (338 Numaralı Mufassal Evkâf Defteri H. 970/H. 1562), (Mikail Acıpınar), s. 231-233.
*Il Rinascimento Italiano e l’Europa: Commercio e cultura mercantile, Cilt IV, (Mikail Acıpınar), s. 235-237.
*Handan Attar, Bornovalı, (Vehbi Günay), s. 239-241
 
İNDEKS
*Dizin, s. 243-257.

 

önceki sayılar