SAYI XXIV/I Temmuz 2009

Jenerik Dosya

BAŞYAZI
*Kuvâ-yı Milliye’nin 90. Yılı, s. 1-4.
 
MAKALELER
*Yusuf Ayönü, Dördüncü Haçlı Seferi’nin Batı Anadolu’nun Türkleşme Sürecine Etkisi, s. 5-20.
*Nuri Karakaş, Amerikan “Ödünç Verme ve Kiralama” Yardımlarında Türkiye, s. 21-52.
*Ümit Kılıç, Sadrazam Lütfi Paşa’nın Tire Vakfı, s. 53-79.
*Mehmet Mercan, Sultan Abdülmecid’in Rumeli Gezisi Hakkında Bazı Tespitler, s. 81-100.
*Altay Tayfun Özcan, Novgorod I Kroniğinde İstanbul’un Latinlerce İşgali ile İlgili Kayıtlar, s. 101-116.
*Mehmet Temel, İtilaf Devletlerinin Osmanlı Kıyı Yerleşmelerine Yaptıkları Saldırılar ve Mütekabiliyet Esasına Göre Osmanlı Devleti’nin Aldığı Önlemler, s. 117-150.
*Mehmet Tezcan, Türk-Moğol Hâkimiyeti Döneminde Karadeniz’de Ticaret, s. 151-194.
 
ÇEVİRİLER
*Christian Eder, Asur Zaman Aralığı ve Önasya’nın Kesin Kronolojisi, (Çev: Atila Türker), s. 195-239.
*P. B. Adamson, Eski Yakındoğu’da Savaş Tutsaklarının Güvenliği ve Kontrolü Sırasında Yaşanan Tıbbi Komplikasyonlar, (Çev: Gökhan Kağnıcı), s. 241-252.
*M. Efdalettin Tekiner, Abdurrahman Şeref Efendi (Biyografisi, Resmi ve Özel Hayatı), (Haz: Vehbi Günay), s. 253-278.
*Cornelius Nepos, Eumenes, (Çev: M. Ali Kaya-Kevser Taşdöner), s. 279-287.
 

KİTAP TANITIMLARI

*Catalogue of Turkish Manuscripts in the Library of The Hungarian Academy of Sciences, (M. Akif Erdoğru), s. 289-290.
*Fabio L. Grassi, Atatürk, (Mevlüt Çelebi), s. 291-296.
*Istvan Vasary, Kumanlar ve Tatarlar; Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Doğulu Askerler (1185-1365), (Serkan Acar), s. 297-299.
*Ahmet Çaycı, Selçuklularda Egemenlik Sembolleri, (Mustafa Alican), s. 301-304.
*Hasan Arıcan, Bornova Tarihinden Yapraklar, (Vehbi Günay), s. 305-306.

 

önceki sayılar