SAYI XXIII/II Aralık 2008

Jenerik Dosya

 

BAŞYAZI
*Prof. Dr. Necmi Ülker, s. 1-12.
 
MAKALELER
*Mustafa Alkan, Türkiye’de Vakıfların İntifa Hakkı: Adana Örneği, s. 13-34.
*Hakan Anameriç-Fatih Rukancı, XI.-XIV. Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim, s. 35-56.
*Nevzat Artuç, Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Denizaltı Gücünü Arttırma ve Deniz Subay-Er Yetiştirme Çabaları, s. 57-74.
*Cevdet Merih Erek, Antakya’da Paleolitik Alan Çalışmaları Tarihi, s. 75-108.
*Yunus Özger, Sadrazam Kara Mustafa Paşa Vakıfları, s. 109-150.
*Atila Türker, A Red Cross Bowl belonging to Assyrian Colony Period, s. 151-158.
*Cevdet Yakupoğlu, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Kastamonu Yer Adları: Meyve ile İlgili Olanlar, s. 159-184.
 
ARŞİV BELGELERİ
*Vehbi Günay, Bornova Merkez Hüseyin İsa Bey Camii ve Kitabeleri, s. 185-226.
 

ÇEVİRİLER

*İbn el-Adim, Artukluların Haleb’deki Hâkimiyeti, (Çev: Aydın Usta), s. 227-260.
*J. V. Kinnier Wilson, Babil’de Hastalıklar: Örnek Metinlere Dayalı Bir İnceleme, (Çev: Gökhan Kağnıcı), s. 261-274.
 
KİTAP TANITIMLARI
*S. Y. Şenyurt- A. Akçay-Y. Kamış, Yüceören; Doğu Kilikya’da Bir Hellenistik-Roma Nekropolü, (Atila Türker), s. 275-277.
*Ali Şakir Ergin (Haz.), Çapanoğulları Hadisesi ve Abdulkadir Bey’in Hatıraları, (Nejdet Bilgi), s. 279-282.
*Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, (Kevser Taşdöner), s. 283-286.
 
KAYBETTİKLERİMİZ
*Sabri Sürgevil, Prof. Dr. Serap Yılmaz (1949-2008), s. 287-290.
 
HABERLER
*M. Akif Erdoğru, Zagrep’te Yapılan 18. CIEPO Üzerine, s. 291-294.
 
İNDEKS
*Dizin, s. 295-307.

 

önceki sayılar