SAYI XXIII/I Temmuz 2008

Jenerik Dosya
BAŞYAZI
*Prof. Dr. Tuncer Baykara, s. 1-14.
 
MAKALELER
*Yusuf Ayönü, Türkiye Selçuklu Devleti ile Trabzon İmparatorluğu Arasında Karadeniz Bölgesindeki Hâkimiyet Mücadeleleri (1204-1243), s. 15-36.
*Nejdet Bilgi, Temettüât Defterlerine Göre XIX. Yüzyılın Ortalarında Salihli, s. 37-89.
*İlyas Gökhan, el-Eşref Barsbay Döneminde Memlûk Devleti’nde Salgın Hastalıklar ve İktisadî Buhranlar (1422-1438), s. 91-136.
*Mustafa Güler, 1737 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Özi’nin elden Çıkması, s. 137-156.
*Tomasz Kruszewski, Polish Travellers’ Account of Turkey in 20’s of the XXth Century, s. 157-170.
*Hasan Mert, Sports Activities of English in Izmir al Last of 19th Century-Beginning of 20th Century, s. 171-186.
*Şenay Özdemir, Kıyı Nöbeti: Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de Kıyı Koruması, s. 187-210.
*Ayşe Pul, Osmanlı Sosyal Hayatı Figüranlarından Arayıcı Esnafı, s. 211-238.
*Musa Şamil Yüksel, Arap Kaynaklarına Göre Timur ve Din, s. 239-258.
 
KİTAP TANITIMLARI
*George Vernadsky, Moğollar ve Ruslar, (Çev: Eşref Bengi Özbilen), (Serkan Acar), s. 259-262.
*Kubaba; Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih Dergisidir., (Gökhan Kağnıcı), s. 263-266.
*S. Yücel Şenyurt, Büyükardıç; Doğu Anadolu’da Bir Erken Demir Çağı Yerleşkesi, (Atila Türker), s. 267-270.,
*Lionel Casson, Antik Çağda Seyahat, (Çev: Nalan Özsoy), (Murat Tozan), s. 271-275.
*Ara Altun (Edt.), Türkiye’de Müzecilik; 100 Müze, 1000 Eser, (Süleyman Özkan), s. 277-281.
*N. Ülker-V. Günay-C. Telci-T. Gökçe, İzmir’de Türk Mührü; Emir Sultan Dergâhı Haziresi Mezar Kitâbeleri, (Mikail Acıpınar), s. 283-284.

 

önceki sayılar