SAYI XXII/II Aralık 2007

Jenerik Dosya
BAŞYAZI
*Prof. Dr. Ahmet Özgiray, s. 1-10.
 
MAKALELER
*Hülya Boyana, Delos Birliğinin Anayasası ve Atina Hegemonyası, s. 11-20.
*Mevlüt Çelebi, Başvekil İsmet Paşa’nın İtalya Seyahati, s. 21-52.
*Turan Gökçe, 1695 Tarihli Mufassal Avârız Defterine Göre Filibe Kazâsında Nüfus ve Yerleşme Düzeni, s. 53-107.
*Onur İşçi, Recent American Scholarship on Soviet Nationalities, s. 109-124.
*Bilgehan Pamuk, İpekyolu Ticareti ve Erzurum, s. 125-143.
*Cahit Telci, Osmanlı Devleti’nde 18. Yüzyılda Muhallefat ve Müsâdere Süreci, s. 145-166.
*Mehmet Tezcan, Eski İranlılarda Xvarena Anlayışı ve Bunun Türklerdeki Kut ile Münasebeti, s. 167-193.
*Necmi Ülker, İzmir-Agora Ören Yerindeki Osmanlı Dönemi Mezar Kitabelerinden Örnekler, s. 195-218.
 
ARŞİV BELGELERİ
*M. Akif Erdoğru, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Eserler Koleksiyonunda Saklanan Türkçe Taş Yazıtlar, s. 219-226.
 
ÇEVİRİLER
*N. N. Şengeliya, XI-XII. Yüzyıl Gürcü Tarihçilerine Göre Selçuklular, (Çev: Metmet Mürselov), s. 227-240.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ahmet Ünal, Anadolu’nun En Eski Yemekleri; Hititler ve Çağdaşı Toplumlarda Mutfak Kültürü, (Gökhan Kağnıcı), s. 241-242.
*Tarihçi; Kültür ve Sanat Dergisidir, Nisan/Mayıs 2007, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Kulübü Yayınıdır., (Süleyman Özkan), s. 243-244.
*Güngör Karauğuz, Hititler Döneminde Anadolu’da Ekmek, (Gökhan Kağnıcı), s. 245-246.
*R. Selçuk Uysal, Sındırgı’nın Kitabı, (Özer Küpeli), s. 247-248.
*R. Selçuk Uysal, Sındırgılının Kitabı, (Özer Küpeli), s. 249-250.
 
İNDEKS
*Dizin, s. 251-264.

 

önceki sayılar