SAYI XXII/I Temmuz 2007

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Aygün Attar, Ermeni Tarih Yazıcılığı, s. 1-18.
*Mevlüt Çelebi, 19. Yüzyılda İzmir’de İtalyan Cemaati, s. 19-51.
*Cüneyt Kanat, Memlûk Devleti’nde Eğlence Kültürü, s. 53-62.
*Hasan Mert, Osmanlı Subayı Mehmet Enisî’nin Avrupa İzlenimleri, s. 63-76.
*Süleyman Özkan, Ülkemizde Bulunan Eski Mısır Eserlerine Göre Anadolu-Mısır İlişkileri, s. 77-116.
*Mehmet Temel, 18-20. Yüzyıllarda Türkiye-Danimarka İlişkileri, s. 117-172.
 
ARŞİV BELGELERİ
*Cahit Telci, Turgutlu Voyvodası Seyfi-zade es-Seyyid Halil Ağa’nın 1791 Senesinde Müsadere Edilen Muhallefatı, s. 173-216.
*M. Akif Erdoğru, Bodrum Müzesi’nde Saklanan İslamî Taş Kitabeler ve Mezar Taşları, s. 217-238.
 
ÇEVİRİLER
*T. A. Jdanko, Orta Asya ve Kazakistan’da Yarı Göçebelik, (Çev: Serkan Acar), s. 239-248.
*Konstantine Zhukov, Pîrî Reîs’in ‘Kitâb-ı Bahriye’si Işığında ‘Umur Paşa Destanı’, (Çev: Vehbi Günay), s. 249-253.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Osman F. Sertkaya-Rysbek Alimoz, Eski Türklerde Para (Göktürklerde, Uygurlarda ve Türgişlerde), (Tuncer Baykara), s. 255.
*Franz Carl Enders, Türkiye ve Türkler, Bir Alman Subayın Türkiye Notları 1878-1918, (Çev: Güray Beken), (Arzu Baykara), s. 257-259.
*Halil N. Hatipoğlu, Orta Çağda Akdeniz’de Deniz Güçlerinin İncelenmesi; Anadolu’da İlk Türk Denizciliği (Umur Bey’in Epir Harekâtı), (Vehbi Günay), s. 261-263.
*Osman Karatay, Bey ile Büyücü; Avrasya’da Tanrı, Hükümdar, Devlet ve İktisat, (Süleyman Özkan), s. 265-266.
 
HABERLER
*M. Akif Erdoğru, Asya ve Afrika Tarihi ve Tarihçiliği Üzerine XXIV. Uluslararası Konferans, St. Petersburg, s. 267-269.

 

önceki sayılar