SAYI XXI/II Aralık 2006

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Bayram Akça, Çanakkale Savaşları’nda Mustafa Kemal’in Rolü, s. 1-15.
*Yusuf Ayönü, Osmanlılardan Önce Rumeli’de Türkler (1305-1313), s. 17-33.
*İlhan Ekinci, XIX. Yüzyılda Osmanlı Deniz Ticaretinde Değişim ve Tepkiler, s. 35-76.
*Mehmet Ersan, Türkiye Selçuklularında Halkın Eğlence Hayatı, s. 77-92.
*Vehbi Günay, Batı Anadolu’da Ayânlık Mücadeleleri ve Bergama Voyvodası Sağancılı Veli, s. 93-118.
*Onur İşçi, Myth Making: The Kornilov Affairs in Soviet Historiography, s. 119-138.
*Önder Kaya, Bir Eyyubi Melikinin Portresi: Melik Efdal Nureddin Ali b. Selahaddin Eyyubi, s. 139-176.
*Kazım Paydaş, Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Türkmenlerinin Gürcistan’a Yaptıkları Seferler, s. 177-196.
*Doğan Yörük, Başdefterdar el-Hac Mehmed Efendi Vakfiyesi (2 Levha), s. 197-221.
 
ÇEVİRİLER
*Historia Augusta’da İmparator Caracalla, (Çev: Murat Tozan), s. 223-239.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ez-Zencanî, Sultana Öğütler, Alâeddin Keykubad’a Sunulan Siyasetnâme, (Haz: H. H. Adalıoğlu), (Kemal Haykıran), s. 241-246.
*Gülçin Çandarlıoğlu, Uygur Devleti Tarihi ve Kültürü (Çin Kaynakları ve Uygur Kitabelerine Göre), (T. D. Baykuzu, s. 247-248).
*Gülçin Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri (9-11. Asırlar), (T. D. Baykuzu), s. 249-250.
*Mübahat S. Kütükoğlu, XVI. Asırda Tavas Kazasının Sosyal ve İktisadî Yapısı, (Mikail Acıpınar), s. 251-252.
*Simon de Saint Quentin, Bir Keşişin Anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, (Yusuf Ayönü), s. 253-254.
 
HABERLER
*Tuncer Baykara, Haberler, s. 255-257.
 
KAYBETTİKLERİMİZ
*Vehbi Günay, Prof. Dr. Ali Yardım (1939-2006), s. 259-274.
*Mehmet Karayaman, Prof. Dr. Ali Haydar Bayat’ın Hayatı ve Eserleri, s. 275-292.
 
İNDEKS
*XXI. Cildin Dizini, s. 293-303.

 

önceki sayılar