SAYI XX/II Aralık 2005

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Tilla Deniz Baykuzu, IV. ve V. Yüzyıllarda Çin’deki Birkaç Hun Hükümdar Kurganı ve Türbesi Hakkında, s. 1-15.
*Mevlüt Çelebi, Saruhan Sancağında İzmir İşgaline Gösterilen Tepkiler, s. 17-42.
*Mustafa Daş, Bizans Kaynaklarında Timur İmajı, s. 43-58.
*Muzaffer Demir, Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Herodotos’un Yeri ve Önemi, s. 59-78.
Turan Gökçe, Gümülcine Kasabası Nüfusu Üzerine Bazı Tespitler (XV-XIX. Yüzyıllar), s. 79-112.
*Serap Tabak, İzmir’de II. Meşrutiyet Döneminin Başlarında İç Siyaset, s. 113-132.
*Mehmet Temel, Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı Devleti ve İtalya Tarafından Savaş Kaçağı İlan Edilen Maddeler ve Denizlerde Karşılıklı El Koymalar, s. 133-146.
 
ARŞİV BELGELERİ
*Vehbi Günay, 1871 Yılına Âit Evkâf Numara Defterine Göre Tire, Ödemiş ve Birgi Vakıfları, s. 147-158.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Paul Edmund Stanwick, Portaits of the Ptolemies: Greek Kings as Egyptian Pharaohs, (Ayşe F. Caman), s. 159-161.
*J. Rowlandson (Edt.), Women and Society in Greek an Roman Egypt, (Ayşe F. Caman), s. 163-165.
*Daniel Martin Varisco, Medieval Agriculture and Islamic Science: The Almanac of a Yemeni Sultan, (Harun Dıraman), s. 167-169.
*Jean Bottero, Gılgamış Destanı; Ölmek İsteyen Büyük İnsan, (Çev: Orhan Suda), (Süleyman Özkan), s. 171-172.
*Richard Clogg (Edt.), Minorities in Greece: Aspect of a Plural Society, (Bülent Akyay), s. 173-176.
*II. National Aegean Island Symposium 2-3 July 2004 Gökçeada-Çanakkale, (Turan Gökçe), s. 177-180.
*Ahmet Kankal, Türkmen’in Kaidesi Kastamonu (XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Şehir Hayatı), (Ramazan Günay), s. 181-183.
 
İNDEKS
*XX. Cildin Dizini, s. 185-196.

 

önceki sayılar