SAYI XX/I Temmuz 2005

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Necdet Bilgi, Saruhan Sancağı’nın Son Mutasarrıfı: Hüseyin Aziz Akyürek, s. 1-18.
*Sedat Bingöl, Osmanlı Mahkemelerinde Reform ve Cerîde-i Mahâkim’deki Üst Mahkeme Kararları, s. 19-38.
*Mevlüt Çelebi, Menteşe Sancağında İzmir’in İşgaline Gösterilen Tepkiler, s. 39-59.
*M. Akif Erdoğru, Notes on Orthodox Community (Rum) in Ottoman Cyprus, s. 61-69.
*Turan Gökçe, Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Kaynaklarından “mufassal-icmâl” Avârız Defterleri ve 1701-1709 Tarihli Gümülcine Kazâsı Örnekleri, s. 71-133.
*Turhan Kaçar, Origo Constantini Imperatoris: İmparator Constantinus’un Yükselişi, s. 135-155.
*M. Ali Kaya, III. Gordianus’un Pers (=Sasanî) Seferi: Güzergâh, Savaşlar ve İmparatorun Ölümü, s. 157-167.
*Muzaffer Tepekeya-Ramazan Çalık, Türk Alman Belgeleri Işığında Trabzon’da Ermeni Tehcirinin Uygulanması, s. 169-195.
 
ÇEVİRİLER
*Ralph-Johannes Lilie, XII. Yüzyılda Bizans ve Türk Devletleri, (Çev: Yusuf Ayönü), s. 197-209.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Heath W. Lowry, Ottoman Bursa in Travel Accounts, (A. Akif Erdoğru), s. 211-212.
*Maria Ivanics-Mir Kasym A. Usmanov, Das Buch der Dschingis-Legende (Daftar-i Cingiz-nâma), (M. Akif Erdoğru), s. 213-214.
*The Life of Alimqul, A Native Chronicle of Nineteenth Century Central Asia, (Çev: Timur K. Beisembiev), (M. Akif Erdoğru), s. 215-217.
*Yuri Bregel, An Historical Atlas of Central Asia, (M. Akif Erdoğru), s. 219-220.
*Akademisyen Kadınlar (İş ve Aile Yaşamının Dengelenmesi, Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Araştırma) (Haz: Emine Gönen-Şengül Hablemitoğlu-Emine Özmete), (Şayan Ulusan), s. 221-223.
*Ali Yardım, Amasya Kaya Kitâbesi (Bâyezid Paşa İm3areti Vakfiyesi), (Vehbi Günay), s. 225-227.
önceki sayılar