SAYI I/1983

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Salih Özbaran, Tarihçi ve Toplum, s. 1-7.
*Ahmet Arslan, İbni Haldun ve Tarih, s. 9-30. 
*Samira Kortantamer, Memlûk Tarihçiliğine Genel Bir Bakış, s. 31-35.
*Zeki Arıkan, Hamid Sancağında Çift Resmi, s. 36-59.
*Tunca Kortantamer, 17. Yüzyıl Şâiri Atâyi’nin Hamsesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun Görüntüsü, s. 61-105.
*Ergün Aybars, “Makedonya” ve II. Meşrutiyet, s. 107-111.
*Sabri Sürgevil, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişinin İzmir Basınındaki Yankıları, s. 113-128.
 

ÇEVİRİLER

*Fernard Braudel, 1950’lerde Tarihin Durumu (Çev: Zeki Arıkan), s. 129-143.

*Pierre Chaunu, Nicel Tarih veya Dizisel Tarih (Çev: N. Acar), s. 145-155.

 
YENİ YAYINLAR VE ELEŞTİRİLER
*Aydoğan Demir, Shaw’un “Osmanlı Tarihi”nin Düşündürdükleri, s. 157-207.
*Ergün Aybars, “Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması” Üzerine Düşünceler, s. 209-218.
*Zeki Arıkan, Abdullah Cevdet ve Dönemi, s. 219-226.
*Zeki Arıkan, Bir Gezginin Gözüyle XVI. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, s. 227-229
*Zeki Arıkan, Osmanlı Yönetiminde Filistin, s. 231-234.
*Salih Özbaran, Tarih, İnsan ve İklim, s. 235-236.

 

önceki sayılar