SAYI XIX/I Temmuz 2004

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Ahmet Akşit, Mevlevi Yazarlarının Seyyid Burhaneddin’in Kayseri’ye Gidişi Hakkındaki Rivayetlerine Dair, s. 1-8.
*Mehmet Beşirli, Tokat Bakır Kalhânesi’nde Tasfiye İşlemleri ve İstanbul’a Sevkiyat (1793-1840), s. 9-37.
*Altan Çetin, Memlûkler Devrinde Kullanılan Meskûkâta Bir Bakış, s. 39-54.
*M. Akif Erdoğru, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos Seferi Ruznamesi, s. 55-71.
*M. Ali Kaya, Romalılar, Parthlar ve Armenia Krallığı (İÖ 92-İS 4), s. 73-86.
*Emilio Lippi, “Born to Rule The World”: An Italian Poet Celebrates The Deeds of The Sultan Selim I, s. 87-92.
*Şayan Ulusan Şahin, Ertuğrul Frkateyni’nin Japonya Yolculuğuna Dair Bir Belge, s. 93-99.
*Musa Şaşmaz, Kumkapı Edirne Olayı (1890), s. 101-118.
 
ARŞİV BELGELERİ
*M. Akif Erdoğru, Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar III, s. 119-154.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ammianus Marcellinus ve Türkler (Hunlar) Konulu Bir Çalışma Üzerine Bazı Notlar, (Turhan Kaçar), s. 155-157.
*İskender Targaç (Edt.), Anadolu Medeniyetlerinden Kültür Yansımaları, Yavuz Tatiş Koleksiyonu, (Süleyman Özkan), s. 159-162.
önceki sayılar