SAYI XIX/II Aralık 2004

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Ali Açıkel, Osmanlı Ulak-Menzilhâne Sistemi Çerçevesinde Tokat Menzilhânesi (1690-1840), s. 1-33.
*Mevlüt Çelebi, Atatürk’ün Himayesinde Kurulan Türk Maarif Cemiyeti (1928-1933), s. 35-53.
*Melek Çolak, Macaristan’da Ruten Meselesi, s. 55-64.
*Süleyman Özkan, Osmanlı Devleti’nde Eski Eser Koleksiyonculuğu, s. 65-86.
*Serap Tabak, 1946 Belediye-Milletvekili Seçimleri ve Afyon’da Uygulaması, s. 87-104.
*Cahit Telci, Ayasuluğ Kazasının XIX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Sosyal ve Ekonomik Durumu, s. 105-139.
 
ARŞİV BELGELERİ
*M. Akif Erdoğru, Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar IV, s. 141-176.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Alexis G. C. Savvides, Byzantina-Toyrkika Mesaiώvika Ιοτορίκές Συμβολέσ, (Yusuf Ayönü), s. 177-182.
*David Magie, Anadolu’da Romalılar: 2. Batı Anadolu ve Zenginlikleri, (M. Ali Kaya), s. 183-185.
*Kerkük Sancağının Nüfus Yapısı Üzerine Bir Not, (M. Akif Erdoğru), s. 186-189.
 
İNDEKS
*Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi Yazar ve Konu Dizini (Ciltler: XVII-XIX 2002-2004), (Süleyman Özkan), 191-207.

 

önceki sayılar