SAYI XVIII/I Temmuz 2003

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Ali Ahmetbeyoğlu, Roma Tarihçisi Ammianus Marcellinus ve Türkler Hakkında Verdiği Bilgiler, s. 1-14.
*Mehmet Beşirli, Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılmasından Sonra Tokat ve Çevresinde Güvenlik Sorunu, s. 15-43.
*Mehmet Demiryürek, Biyografi Yazarı Olarak Abdurrahman Şeref Efendi, s. 45-59.
*Gürsoy Şahin, XVII. Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisar’da Sosyal Hayat ve Aile Yapısı, s. 61-85.
*Ahmet Şimşirgil, XIV-XVI. Yüzyıllarda Tokat Cami ve Mescidleri, s. 87-104.
 
ÇEVİRİLER
*Cornelius Nepos, Aristides ve Pausanias, (Çev: M. Ali Kaya), s. 105-110.
 
 ARŞİV BELGELERİ
*M. Akif Erdoğru, Kalmuk Elçileri Üzerine Osmanlı Arşiv Belgeleri, s. 111-118.
*M. Akif Erdoğru, Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar I, s. 119-160.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Veysel Donbaz, Sadberk Hanım Müzesi’nde Bulunan Çivi Yazılı Belgeler, (Süleyman Özkan), s. 161-162.
*Bogazköy’den Karatepe’ye Hititbilim ve Hitit Dünyasının Keşfi, Yay. Haz. Fatma Canpolat, (Süleyman Özkan), s. 162-165.
 
KAYBETTİKLERİMİZ
*Tuncer Baykara, Hüseyin Gazi Yurdaydın, s. 167-168.

 

önceki sayılar