SAYI XVIII/II Aralık 2003

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Ali Açıkel-Tekin Susam, Artukabad Kazasının Yerleşim ve Nüfus Yapısı (1455-1600), s. 1-23.
*H. Mustafa Eravcı, Mevlânâ Valihî’nin Hayatı ve Onun Işığında XVI. Asır Bir Osmanlı Vaizinin Kariyeri, s. 25-36.
*M. Akif Erdoğru, Türkçe Elyazması Bir Tıp Kitabı: İbdâi’l A’raz ve’l Cevâhir ve Evdâ’il-Menâfi fi’l-Nebatât ve’l Akâkir, s. 37-70.
*Vehbi Günay, Balkan Şehir Tarihleri Kaynağı Olarak Şer’iye Sicilleri, s. 71-82.
*M. Ali Kaya, Anadolu’daki Roma Garnizonları, s. 83-94.
 
ARŞİV BELGELERİ
*Refet Y. Balata, Afgan Hanları Dost Muhammed Han ve Yar Muhammed Han Tarafından Sultan Abdülmecid’e Gönderilen Farsça Bir Arz, s. 95-98.
*M. Akif Erdoğru, Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar II, s. 99-140.
 
KİTAP TANITIMLARI
*The Cambridge Ancient History, C. XIII-XIV, (Turhan Kaçar), s. 141-146.
*Abdülkerim Özaydın, Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi, (M. Şamil Yüksel), s. 147-149.
 
KAYBETTİKLERİMİZ
Tuncer Baykara, Ahmet Temir, s. 151-152.
Tuncer Baykara, Ekrem Akurgal, s. 153.
 
İNDEKS
Tarih İncelemeleri Dergisi Konu Dizini (I-XVI. Sayılar), (Süleyman Özkan), s. 155-190.

 

önceki sayılar