SAYI XVII/II Aralık 2002

Jenerik Dosya
MAKALELER
*M. Akif Erdoğru, Onaltıncı Yüzyılda Sofya Şehri, s. 1-15.
*Turhan Kaçar, Eskiçağ İskenderiye Kilisesinde Politik Bir Araç Olarak Şiddet, s. 17-37.
*Gürsoy Şahin, XVII. Yüzyılın Sonlarında Afyonkarahisar Sancağının İdarî ve Fizikî Yapısı, s. 39-57.
*Serap Tabak, Varlık Vergisi ve Afyon’daki Uygulaması, s. 59-77.
*Turgut Yiğit, Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dokumacılar, s. 79-84.
 
ÇEVİRİLER
*Cornelius Nepos, Themistokles, (Çev: M. Ali Kaya), s. 85-92.
*Cornelius Nepos, Cato, (Çev: M. Ali Kaya), s. 93-95.
*Feridun Bey, “Mecmuâ-yı Münşeâtü’s-Selâtîn”den Farsça Bir Arz-ı Hâl, (Çev: Refet Yalçın Balata), s. 97-99.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Opširi Popis Bosanskog Sandžaka iz 1604 Godine, (M. Akif Erdoğru), s. 101-104.
*Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? Kaynaklara Giriş, (M. Akif Erdoğru), s. 104-108.
*Michael Grant, From Rome to Byzantium, The Fifth Century A.D., (Turhan Kaçar), s. 108-112.
 
TEZLER
*Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tezleri, (Süleyman Özkan), s. 113-132.

 

önceki sayılar