SAYI XVI/2001

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Ahmet Özgiray, Türk Silahlı Kuvvetleri (1923-1938), s. 1-8.
*M. Akif Erdoğru, The Judicial Court in Ottoman Cyprus (1580-1640), s. 9-19.
*Mesut Çapa, Tevhîd-i Tedrisât Sonrası Trabzon’da Eğitim, s. 21-30.
*Cüneyt Kanat, Baybars Zamanında Memlûk-İlhanlı Münasebetleri (1260-1277), s. 31-45.
*Nejdet Bilgi, II. Meşrutiyet Döneminde Manisa’da Yayınlanan İslâm ve Ulûm Dergisi-İnceleme ve Bibliyografya, s. 47-74
*Turan Gökçe, 1699-1700 Tarihli Bosna Hududnâmesi, s. 75-104.
*Mevlüt Çelebi, Bir İtalyan Generalinin Türkiye Anılarındaki Yanlışlar, s. 105-112.
*Erhan Afyoncu, Teşrifâtîzâde Mehmed bin Ahmed’in Hayatına Işık Tutacak Bir Vesika, s. 113-120.
*Rahmi Çiçek, Trabzon’da Ermeni Nüfusu ve 1895 Ermeni Olayları, s. 121-139.
*Ersin Gülsoy, XVI. Asırda Divriği Sancağı’nda Padişah Hasları ve Hasların 1548 Tarihli Defteri, s. 141-174.
*Sadiye Tutsak, Osmanlı Devleti’nin Son Devirlerinde Uşak Kazası, s. 175-192.
*Cahit Telci, XIX. Yüzyıl Bektâşîliği Hakkında Bir Eser: İzâhü’l Esrar, s. 193-200.
*Çetin Aykurt, Padişah-Halk Buluşmasını Temin Eden Törenlerden Birisi: Cuma Selamlığı, s. 201-204.
 
ÇEVİRİLER
*Sydney Nettleton Fisher, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktidar Mücadelesi (1481-1503), (Çev: Necmi Ülker), s. 205-219.
*E. Zachariadou, Sinoplu Gazi Çelebi, (Çev: M. Akif Erdoğru), s. 221-224.
*E. Zachariadou, Pakhymeres’e Göre Kastamonu’da “Amourioi” Ailesi, (Çev: Zerrin Günal Öden), s. 225-237.
*Walter Emil Kaegi, Anadolu’nun Türkler Tarafından Fethine Okçuluğun Katkısı, (Çev: Yusuf Ayönü), s. 239-253.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ali b. Salih el-Miheymid, El-Dânişmendiyyûn ve Cihâdihim fi Bilâd-ı Anâdol, (Adnan Çevik), s. 255-259.
*Salahi Sonyel, The Great War and Tragedy of Anatolia (Turks and Armenians in the Maelstorm of Major Powers), (Nuri Karakaş), s. 261-264.
önceki sayılar