SAYI XV/2000

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Ahmet Özgiray, Cumhuriyetin İlk Yılarında Sağlık-Sosyal İşleri ve Düzenlemesi (1920-1938), s. 1-8.
*M. Akif Erdoğru, Rodos Adası’ndaki Osmanlı Evkafı (1522-1711), s. 9-30.
*Ahmet Kankal, XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kuzeybatı Anadolu’da Sosyal Hayat (Şer’iyye Sicillerine Göre), s. 31-74.
*Kenan Ziya Taş, Suriye’nin (Şam) Osmanlı Hâkimiyetindeki İdari Yapısı, s. 75-85.
*Süleyman Özkan-Mustafa Çakır, Rize’de Bulunmuş Olan Tunç Baltalar, s. 87-94.
*Mehmet Ersan, Türkiye Selçukluları’nda Hediye ve Hediyeleşme II, s. 95-104.
*Cüneyt Kanat, Gazan Han Zamanında Memlûk Devleti’ne İltica Eden Uyratlar, s. 105-120.
*Mehmet Ali Kaya, Suriye Krallığı’nın Büyük Menderes Havzasındaki Kolonileri, s. 121-136.
*Turan Gökçe, XV-XVI. Yüzyıllarda Nif Kazâsı Piyâde Teşkilâtı ve Yaya Çiftlikleri, s. 137-153.
*Galip Eken, Tanzimat Dönemi Osmanlı Toplumunda Nüfusun Mesleki Yapılanması: Tokat Örneği, s. 155-169.
*Alpay Bizbirlik, XVIII. Yüzyılda Bir Osmanlı Valisinin Ölümü Ardından Gelişen Olaylar Üzerine, s. 171-182.
*Turan Akkoyun, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bekârlık Vergisi Teşebbüsleri, s. 183-198.
*Cahit Telci, Aydın Muhassılı Abdullah Paşa ve 1148 (1735) Senesinde Zabtedilen Muhallefâtı, s. 199-219.
*Erhan Afyoncu, XVII. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde İki Yeni Defter: Cebe ve Derdest Defterleri, s. 221-230.
*Özer Küpeli, 1882-1922 Yılları Arasında Gönen Kazası, s. 231-255
 
ÇEVİRİLER
*Beatrice Forbes Manz, Timur ve Hâkimiyetin Sembolü, (Çev: Musa Şamil Yüksel), s. 257-272.
*Firuz Kazemzadeh, İran Tarihçiliği, (Çev: Yusuf Ayönü), s. 273-277.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Heyet, 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-ı Bekr ve Arab ve Zü’l Kâdiriyye Defteri (937-1530), (Vehbi Günay), s. 279-280.
*Mevlüt Çelebi, Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri, (Hasan Mert), s. 281-284.

 

önceki sayılar