SAYI XIV/1999

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Tuncer Baykara, Balat Şehri Yapıları (XVI. Yüzyıl Sonlarında), s. 1-9.
*Ahmet Özgiray, Türkiye-Yugoslavya İlişkileri (1920-1938), s. 11-24.
*M. Akif Erdoğru, 1635 Tarihli Revan Kalesi Fetihnamesi, s. 25-43.
*Nejdet Bilgi, Memleket Gazetesi (1919) Bibliyografyası, s. 45-64.
*Mehmet Ersan, Türkiye Selçuklularında Hediye ve Hediyeleşme I, s. 65-77.
*Turan Akkoyun, Milli Mücadele’de Cephe Hududu Olarak Şuhud’daki Faaliyetler, s. 79-100.
*Mevlüt Çelebi, Demirci Mehmet Efe’nin İki Mektubu, s. 101-107.
*Alpay Bizbirlik, 16. Yüzyılın Ortalarında Atak Sancağı ve Sancak Beyleri Üzerine Notlar, s. 109-133.
*Muhiddin Tuş, Konya Şer’iye Sicil Belgelerine Göre Osmanlılarda Temsil Müessesesi: Vekâlet, s. 135-155.
*Ahmet Yiğit, XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Edirne Kadıları ve Mühimme Defterlerine Göre Vazifeleri, s. 157-173.
*İ. Hakkı Göksoy, Malay-Endonezya Kaynaklarına Göre Türkler ve Osmanlı-Açe İlişkileri, s. 175-187.
*Vehbi Günay, İzmir’e Ait H. 1118 (M. 1706-7) Tarihli Bir Kahve Defteri, s. 189-202.
*Cahit Telci, XVI. Yüzyıl Başlarına Ait Birgi Kazası Evkaf Defteri, s. 203-260.
 
ÇEVİRİLER
*E. Zachariadou, Karamanoğlu İbrahim’in Saltanatının İlk Yılları, (Çev: M. Akif Erdoğru), s. 261-270.
*Amin Saikal, Kemalizmin İran ve Afganistan’daki Etkileri, (Hasan Mert), s. 271-279.
*Pál Fodor, 15-17. Yüzyıl Osmanlı Hükümdar Aynalarında Devlet ve Toplum, Kriz ve Reform, (Erdal Çoban), s. 281-302.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Celâl-Zade Mustafa, Selim-Nâme, (Kayhan Atik), s. 303-308.
*Bülent İplikçioğlu, Eski Batı Tarihi I, (M. Ali Kaya), s. 309-312.
*Carole Hillenbrand, A Muslim Principality in Crusader Times-The Early Artuquit States, (Adnan Çevik), s. 313-317.

 

önceki sayılar