SAYI XIII/1998

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Tuncer Baykara, Selçuklu Kervansarayları Üzerine Notlar, s. 1-4.
*Ahmet Özgiray, Türkiye-Almanya İlişkileri (1923-1939), s. 5-23.
*M. Akif Erdoğru, Rodos Adası’nda 1711 Yılında Tımarlar ve Tımarlılar, s. 25-48.
*Hasan Yüksel, Celâlî İsyanlarında Kaybolan Bir Belge: Zeynül Arap (Veya Ahmed Fakih) Zaviyesi Vakfiyesi, s. 49-56.
*A. İbrahim Savaş, Osmanlı Türkçesi İle Yazılan Tarihi Belge ve Eserlerde Secili Anlatım Şekilleri, s. 57-70.
*Süleyman Özkan, Hitit İmparatorluğu’nun Yıkılışında Küçük Krallıkların Rolü, s. 71-81.
*Mehmet Ersan, Rupenliler Dönemi’nde Kilikya Ermeni Krallığı İle Antakya Haçlı Princepsliği’nin Çukurova’da Hâkimiyet Mücadelesi, s. 83-95.
*Cüneyt Kanat, Bahrî Memlûkler Zamanında Hüküm Süren Çerkez Asıllı Bir Sultan: Baybars El-Çaşnıgîr 1309-1310, s. 97-119.
*Nejdet Bilgi, Temettuat Kayıtlarına Göre Manisa Uncuboz Köyü ve Tarihi Gelişimi, s. 121-142.
*Mevlüt Çelebi, Mondros Mütarekesi’nden Sonra Batı Anadolu’da İtalyan Faaliyetleri, s. 143-162.
*M. Ali Kaya, Anadolu’da Roma Egemenliği ve Pompeius’un Siyasal Düzenlemeleri, s. 163-173.
*Sergey M. İvanov, The Problems of Westernization of the Traditional Ottoman Economic Culture, s. 175-180.
*Maria Pia Pedani-Fabris, Ottoman Fetihnames: The Imperial Letters Announcing A Victory, s. 181-192.
*Nahide Şimşir, XVIII. Yüzyıl Başlarında İzmir Kazası’nda Görev ve Görevliler, s. 193-207.
*Vehbi Günay, Bergama Yeşil (Yeni) Medrese ve II Numaralı Şer’iye Sicilinde Yer Alan Kitaplar, s. 209-230.
 
ÇEVİRİLER
*E. Zachariadou, 1641’de Nakşa Sancağı, (Çev: M. Akif Erdoğru), s. 231-243.
*Tadeusz Swietochowski, Atatürk ve Transkafkasya, (Çev: Hasan Mert), s. 245-249.
*Corneilus Nepos, Miltiades, (Çev: M. Ali Kaya), s. 251-255.
*Ata Cıkıyev, Türkmen Halkının Etnografyası (XX. yy), (Çev: Aytmamet Geldiniyazov), s. 257-264.
 
KİTAP TANITIMLARI
*E. İhsanoğlu, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi (Tuncer Baykara), s. 265-266.
*Ziya Musa Bunyatov, İrevan Eyaletinin İcmal Defteri [Hüsameddin Memmedov ‘Garamanlı’ İle Birlikte], (Tuncer Baykara), s. 267-268.
*Ömer Şen, Osmanlı Panayırları, (Cahit Telci), s. 269-271.
*Hsüeh Tsung Cheng, Göktürk Tarihi (Tu-Chüeh Shih), (Eyüp Sarıtaş), s. 273-274.

 

önceki sayılar