SAYI XII/1997

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Tuncer Baykara, İzmir’e Dair Belgeler I: XVIII. Yüzyılda İzmir Hayatından Kesitler, s. 1-8.
*Mehmet Ali Ünal, 1646 (1056) Tarihli Harput Kazâsı Avârız Defteri, s. 9-73.
*Ahmet Özgiray, Türkiye-Macaristan Siyasî İlişkileri (1923-1938), s. 75-80.
*M. Akif Erdoğru, Kıbrıs Adası’nın 1831 Tarihli Bir Osmanlı Nüfus Sayımı, s. 81-93.
*Ömer Demirel, Osmanlı Dönemi Sivas Şehrinde Sur, Saray ve Mahalleler ve Sosyo-Kültürel Eserler, s. 95-124.
*Ali İbrahim Savaş, Osmanlı Elçisi Mustafa Hattî Efendi’nin Sefâreti İle İlgili Üç Belge, s. 125-134.
*Cahit Telci, Hicri 1135 (M. 1723) Tarihli Kuşadası Gümrük Defteri, s. 135-154.
*Nahide Şimşir, Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa’nın İzmir’deki Vakıflarına Ait Hicri 1141 Tarihli Bir Muhasebe Bilançosu, s. 155-181.
*Nurgül Bozkurt, XVIII. Yüzyılın Başlarında Osmanlı-Avusturya Ticari Münasebetleri, s. 183-196.
 
Çeviriler
*Karl Jahn, Moğollar Zamanında İran İle Çin Arasındaki İlmî Münasebetler, (Çev: Mehmet Ersan), s. 197-207.
*Pierre Oberling, Atatürk ve Şah Rıza, (Çev: Hasan Mert), s. 209-214.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Evangelia Balta, Les Vakıfs de Serres et de sa Region (XV et XVI e s.), (Tuncer Baykara), s. 215-216.
*Hans Wilhelm Haussig, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstraβe in vorislamischer Zeit, Darmstadt 1992, (Mehmet Ersan), s. 217-219.
*Hans Wilhelm Haussig, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstraβe in Islamischer Zeit, Darmstadt 1987, (Mehmet Ersan), s. 221-222.
*Abdurrahman Muhammed el-Abd el-Ganî, Erminye ve Alâkâtuha es-Siyâsiyye bi-Kulli min el-Bîzantiyyîn ve’l-Muslimîn, (Cüneyt Kanat), s. 223-226.
*Said Öztürk, Askeri Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri, (Vehbi Günay), s. 227-230.
*Yuzo Nagata, Studies on the Social and Economic History of the Ottoman Empire, (Hasan Mert), s. 231-233.
KAYBETTİKLERİMİZ
*Tuncer Baykara, Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen (1916-1993), s. 235-237.

 

önceki sayılar