SAYI XI/1996

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Ahmet Özgiray, Türkiye-Mısır Siyasi İlişkileri (1920-1938), s. 1-7.
*M. Akif Erdoğru, Beyşehir ve Seydişehir Kazalarından Kıbrıs Adasına Sürülmüş Aileler, s. 9-66.
*Yılmaz Kurt, Ramazanoğulları Çarşısı, s. 67-76.
*Ahmet Şimşirgil, XVI. Yüzyılda Amasya Şehri, s. 77-109.
*Ali İbrahim Savaş, Osmanlı Elçilerinin Resm-i Kabul Protokolleri, s. 111-124.
*Süleyman Beyoğlu, Milli Mücadele Başlarken Güneydoğu Anadolu (1919), s. 125-135.
*Kenan Ziya Taş, 1760-1817 Yılları Arasında Eğin (Kemaliye) Kazası, 137-146.
*Nerin Köse, Ensest Evliliğin Türk Halk Hikâyelerindeki İzleri, s. 147-161.
*Turan Gökçe, 934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayetleri Medreseleri ve Müderrisleri, s. 163-175.
*Muhammet Güçlü, Varlık Vergisi ve Ankara Uygulaması, s. 177-186.
*Maria Pia Pedani-Fabris, Ottoman Diplomats in the West: The Sultan’s Ambassadors to the Republic of Venice, s. 187-202.
*Nahide Şimşir, Azmzade Yusuf Paşa ve Şam’a Tayini İle İlgili İki Vesika, s. 203-209.
*Mehmet Ali Kaya, III. Makedonya Savaşına Kadar Roma’nın Anadolu Politikası, s. 211-232.
 
Çeviriler
*Bertrando De Migranelli, Timurlenk’in Dimaşk’ı Fethi İle İlgili Bir Kaynak: Vita Tamerlane-Ruina Damasci (Timurlenk’in Hayatı-Dimaşk’ın Harab Olması), (Çev: Cüneyt Kanat), s. 233-263.
*Miklos Erdy, Orta Avrasya Boyunca Hiong-nu Tarzı Kazanlar ve Bunların Kaya Kabartmalarında Ortaya Çıkması, (Çev: Hatice Şirin), s. 265-316.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ercüment Kuran, Türkiye’nin Batılılaşması ve Millî Meseleler, (Tuncer Baykara), s. 317-318.
*Muhittin Ünal, Miralay Bekir Sami Günsav’ın Kurtuluş Savaşı Anıları, (Özcan Mert), s. 319-322.
*Lutz Ilisch, Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen Palastina IV a Bilad as-Sam I, (Mehmet Ersan), s. 323-324.
Elena Frangakis-Syreet, The Commerce of Smyrne in the Eighteenth Century (1700-1820), (Nahide Şimşir), s. 325-326.
*Hans-Peter Laqueur, Osmanische Friedhöfe und Grabsteine in İstanbul, (Sebahattin Şimşir), s. 327-329.
*Muharrem Eren, Zağnos Paşa, (Sebahattin Şimşir), s. 331-332.

 

önceki sayılar