SAYI X/1995

Jenerik Dosya
MAKALELER
*Tuncer Baykara, Osmanlı Reformunun İlk Zamanları: Yeniçeri Ocağının Kaldırılması ve İlk Tatbikat, s. 1-11.
*Abdülkadir Özcan, II. Mahmud ve Reformları Hakkında Bazı Gözlemler, s. 13-39.
*Ekrem Memiş, Aka Medeniyetinin Doğuşu, Gelişmesi ve Çöküşü, s. 41-54.
*Ahmet Özgiray, Türk-Bulgar Siyasî İlişkileri (1920-1938), s. 55-70.
*Remzi Ataoğlu, Artuklu-Eyyubî İlişkileri, s. 71-90.
*M. Akif Erdoğru, Antalya ve Havalisi Tarihi İçin Bir Kaynak: Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Teke, s. 91-185.
*Ahmet Şimşirgil, XV-XVI. Asırlarda Tokat Şehrinde İktisadî Hayat, s. 187-210.
*Süleyman Özkan, Önasya’da Geç Tunç Çağı Ticaret Hayatında Hitit Devletinin Yeri, s. 211-217.
*Sadettin Gömeç, Kök Türkçe Kaynaklarda Geçen Boy ve Kavim Adları Üzerine, s. 219-222.
*Turan Akkoyun, İzmir Basınına Göre Atatürk Devrinde İktisadî Gelişmeler, s. 223-262.
*Nejdet Bilgi, Millî Mücadelenin Başlarında İstanbul’da Yayınlanan Türk Dünyası Gazetesi, s. 263-288.
*Sadiye Tutsak, Millî Mücadelede Uşak, s. 289-311.
*Serap Tabak, Menemen Olayı’nın İzmir Basını’nda Yankıları, s. 313-328.
*Nahide Şimşir, 103 No’lu Anadolu Ahkâm Defteri’ndeki İzmir İle İlgili Hükümler, s. 329-341.
 
ÇEVİRİLER
*Rober Lee Wolff, Günümüzde Balkanlar, (Çev: Ahmet Özgiray), s. 343-360.
*Titus Livius, Gn. Manlius’un Galat Seferi, (Çev: M. Ali Kaya), s. 361-377.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Ludger Ilisch, Geschichte der Antuqidenherrschaft von Mardin zwischen Mamluken und Mongolen 1260-1410 A.D., (Mehmet Ersan), s. 379-382.
*Bülent İplikçioğlu, Ephesus Yazıtları Işığında İmparator Diokletianus’a Kadar Roma Şövalye Sınıfı ve Asia Eyaletindeki Resmî Görevlileri, s. 383-385.
 
KAYBETTİKLERİMİZ
*Tuncer Baykara, Hakkı Dursun Yıldız (1937-1992), s. 387-388.
*Tuncer Baykara, Yılmaz Önge (1935-1992), s. 38

 

önceki sayılar