SAYI XXX/II Aralık 2015
Jenerik Dosya
 
MAKALELER
*Mikail ACIPINAR, I. Ferdinando'nun Doğu Akdeniz Politikası ve Toskana Donanması'nın 1607 Magosa Saldırısı, s. 357-384.

*Yasemin AVCI, 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Filistin'in Limanı Yafa: Bir Çatışma ve Rekabet Odağı, s. 385-411.

*Çetin AKYURT, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Sanatsal Faaliyetleri, s. 413-428.

*Ferhat BERBER, Osmanlı Ermenisi bir Ailenin Serencamı: Balyozzadeler, s. 429-442.

*Serkan DEMİREL, Hititçe Çiviyazılı Metinlerde Geçen Kumarbi Efsanesi ve Ullikummi Şarkısı'na İlişkin Bir Tartışma Notu, s. 443-449.
*Nevzat KELEŞ, İnsanların En Kibarlarından: Selçukluların Bağdat Şahnesi Bihrûz el-Hâdim, s. 451-477.
*Özkan KESKİN, Üzümün Bağı Asmanın Kurdu: Osmanlı İmparatorluğu'nda Filoksera ile Mücadele, s. 479-505.
*İsmet KONAK, Diplomat P. A. Tolstoy'un Elçiliği ve Osmanlı'ya Dair İzlenimleri, s. 507-524.
*Selahattin ÖZKAN, Bizans'taki Varenglerin İskandinavya'daki Dinsel Fethe Etkileri, s. 525-543.

*İlhan SATIŞ, Kudüs Mutasarrıfları (1841-1902), s. 545-572.

*Ercüment YILDIRIM, Ctesias'ın Anlatımlarında Ninus(Nemrut), s. 573-590.
 
KİTAP TANITIMLARI
*Fabio L. Grassi, Türk İtalyan İlişkilerinde Az Bilinenler, Çev. Sadriye GÜNEŞ, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2014 (Mevlüt ÇELEBİ), s. 591-594.
*Yusuf AYÖNÜ, Selçuklular ve Bizans, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014 (Kazım UZUN), s. 595-599.
Dizin/Index
 
Önceki Sayılar